Nyheter

Hyggelig besøk fra Bodø kommunes kulturavdeling.

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid

Les hele saken her..Radioentusiaster og medlemmer i telepensjonistene Bodø/Salten på omvisning i kommunikasjonsbunker L484.

Les hele saken her..

NRK på besøk hos Bodø Radio og Kringkastingsmuseum

Les hele saken her..

1906 ble den trådløse forbindelsen med Telefunken-apparatur fra Sørvågen til Røst åpnet - Nord-Europas første sivile radiotelegraf (gnisttelegraf).

Se NRK-klipp med historien røstværingen som rodde fra Røst til Sørvågen med budskapet - vi har hørt dokk!

Vi fikk hjelp til å teste det gamle nødaggregatet fra 1959....

........ og det virket!

Les hele saken her..

"Radiosamlere med store planer".

Reportasje fra Løp i avisa nordland 21.mars 2010.  Se mer...

Hyggelig besøk fra Bodø kommunes kulturavdeling.


Rådgiverne Hege Ness Grøtterud og Vegar Kaasen Engen tok turen innom Bodø Radio og Kringkastingsmuseum torsdag 12. mars. Vegar er nå vår kontaktperson hos Bodø Kommune.

Gjestene fikk en kort omvisning og ble samtidig informert om bygningsmessige utfordringer.

Begge representantene fra kulturkontoret kunne tenke seg å benytte våre lokaler til enkelte avdelingsmøte og samtidige omvisning på museet. Dette oppfattes som et positivt innspill fra vår side, og noe som vil styrke samarbeidet mellom Bodø Kommune og Bodø Radio og Kringkastingsmuseum.

Vi ser frem til et noe tettere samarbeid med kulturkontoret!

Telemirakelet i Lofoten!


I 1906 ble det opprettet radioforbindelse mellom Røst og Sørvågen i Lofoten. 

Etter lang tids forberedelse og bygging av høye master sendte Telegrafbestyrer Øwre i Sørvågen melding til mottageren på Røst 1. mai 1906. Morsesignalet gikk gjennom luften.

I programmet «Det umulige landet» har NRK et klipp som godt beskriver viktigheten av radiosignaler til hjelp på land og hav.  Og om viktigheten av at sjømenn og fiskere lærer seg å bruke hjelpemidlene.


Nedenfor kan du se litt fra «Det umulige landet»
(Klikk på bildet) 

I 1908 åpnet Sørvågen radio som den første nordeuropeiske kyststasjon for offentlig korrespondanse. Etter hvert ble det i regi av Televerket opprettet mange telefoni-og telegrafistasjoner langs kysten. Reportasjen viser med all tydelighet viktigheten av å ha en godt utbygd kystradiotjeneste som en viktig brikke i norsk redningstjeneste. Dette kommer tydelig frem i reportasjen og som delvis kan gjenspeiles i vårt museum.


Test av stasjonens nødaggregat fra 1959

Stasjonens nødaggregatet fungerer!

Siden vi startet bygginga av museet i år 2000 er det særlig en funksjon som ikke har blitt særlig påaktet, nemlig stasjonens nødaggregat. Ingen av oss ”ildsjeler” har/hadde særlige kunnskaper om maskinen og den så heller noe miserabel ut. Men den 20.11.18 fikk vi besøk av vår tidligere kollega i Telenor, Maskinsjef Marvin Johansen, som mente det måtte gå an å få start på maskinen. Har vi startstrøm? Har vi diesel? Jo det hadde vi, og så var vi i gang. Det ble fylt diesel på tanken, tilkoblingsrør tettet og startkabler og batteri kom på plass. Etter hvert fikk vi glødning på motoren og gjorde et startforsøk, men det gikk ikke. Marvin mente at det kom ikke diesel frem. Ny kontroll på tanken og koblingen. Mer pumping på den manuelle dieselpumpen og Marvin følte at nå var diesel kommet frem. Etter nok et startforsøk startet ”trollet” og det var bare ”godlyd” å høre etter at Marvin fikk løs en hendel slik at turtallet lot seg regulere. Vi vet ikke nøyaktig, men aggregatet har neppe vært i gang siden før 1999. Dette ble en milepel i stasjonens historie takket være stor innsats fra Marvin som vil bidra videre med renovering av nødaggregatet og så vil vi lete etter en eventuell maskinlogg for nærmere tidfesting.

 

Her er video fra testkjøringen..

Faktaboks nødaggregat

Type D2NL KW 16 KVA 20 nr 101865

230v 50AMP 50 Perioder

Maskinen er radiostøybeskyttet

Strüver Hamburg Deutz Diesel

Aggregat: Trifidra Werknummer 24252

Antribes-motor Bauart A2L Werksnummer 2461548/49

Importør: William Knudsen a/s Maskinforretning Oslo

Radioentusiaster på omvisning i kommunikasjonsbunker L484 på Jentoftshaugen.

Etter invitasjon fra Bodø Krigshistoriske Museum v/Thomas Lillevoll tok noen telepensjonister fra Bodø/Salten turen til Jentofthaugen i Bodø 16. november 2017. Her finnes nemlig  STP.21 – «Föhrenhugel».

Ved dette støttepunktet (STP) ble det i 1943 bygget en radiobunker av type L484. Dette var Luftwaffe sin radiosendestasjon i forbindelse med flyplassen.

Typebetegnelsen er L484 – «Unterstand für Funksendestelle»,  altså en radio/ kommunikasjonsbunker.

Bunkeren som er den største i Bodøområdet og ble bygget i 1943 har vegger og tak av 2 meter tykk stålbetong. Radiorommet har hele 2,5 meter tykke vegger.Det gikk med hele 1300 m3 betong til støpingen!

Krigshistorisk forening Bodø har overtatt bruken av bunkeren og har gjort en imponerende innsats for å sette den i stand og gjort den til en del av Bodø Krigshistoriske Museum.Thomas Lillevold har sammen med andre medlemmer i Bodø Krigshistoriske forening lagt ned en formidabel innsats i restaurering av radiobunkeren under Jentoftshaugen. Han har også publisert omfattende dokumentasjon fra restaureringsprosjektet  på internett.

Klikk her for å lese mer.

Thomas ga de besøkende (som i hovedsak kom fra Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp) en meget interessant og fyldig orientering om etablering av  bunkeren. Han viste bilder fra krigens dager og fra restaurering av anlegget. Etter omvisning i bunkeren ble de besøkende overlevert et minekart over kringkastingssenderen på Løp.Denne gjengen av telepensjonister fra Bodø/Salten deltok ved besøket .

Fra venstre: Arne Jan Knudsen, Eivind Valberg, Arne Nystad, Arne Kjell Dahlmo, Gunnar Lillevoll og Håkon Rindal

NRK på besøk hos Bodø Radio og Kringkastingsmuseum


Nrk’s reporter Harald Krogtoft har vært på besøk i lokalene til Bodø Radio og Kringkastingsmuseum. Resultatet endte i en reportasje som ble sendt i 1840 sendingen på NRK Nordland 26.juni.

Klikk her for å se sendingen fra NRK Nordland.Bilder