Om oss

Kontaktpersoner

Håkon Rindal

leder

957 94 994

e-post

Arne Kjell Dahlmo

971 57 608

e-post

Arne Jan Knudsen

971 84 086

e-post

Jack Didriksen

924 53 332

e-post

Yngve Lothe

900 92 689

e-post

Litt om initiativtakerne

Nystad og Jeppesen med radioutstyr fra Bodø Radioskole
Fredrik Ilmork
Fredrik Ilmork
Fra venstre: Arne Nystad, Fritz Jeppesen (begge Bodø Radioskole), og Hans Nordhus (Bodø Kommune)
Her er Eivind Valberg ferdig med montering av ekspedientplasser fra Bodø Radio.
A. Brovold, S. Evjenth, A. Nyheim, Nn. Bøe og A. Dahlmo
A. Brovold, S. Evjenth, A. Nyheim, Nn. Bøe og A. Dahlmo
Reparatøren Arne Nystad
Reparatøren Arne Nystad

Bodø teleområde v/Fredrik Ilmork hadde i lang tid samlet og registrert telegjenstander. Ilmork fikk etter hvert et betydelig plassbehov og henvendte seg til Bodø kommune for assistanse. Kulturkontoret v/Hans H. Nordhus ble involvert og forsøkte å avhjelpe. Nordhus kom i kontakt med Norkring i forbindelse med  riving av mastene på Løp etter at senderen ble tatt av lufta i 1999 .  Det ble  gjort avtale med overtakelse av Løp Kringkaster og Nordhus fikk opprettet ny festekontrakt mellom Bodø Kommune og grunneier Larsen.


Bodø kommune v/Nordhus inviterte representanter fra  byens radiomiljø,  Norsk Radio Relæ Liga (NRRL), Bodø Radioskole og Bodø radio til et møte for å få innspill til utnyttelse av Løp. De første som etablerte seg i lokalene var NRRL-gruppen. Så fulgte Radioskolen hvor den operative linjen var lagt ned. De medbrakte sendere, mottakere og annet utstyr. I 2004 kom også utstyr fra Bodø radio i forbindelse med  utskifting til digital sentral i radiotjenesten.

Hva driver vi med?

Møtes hver tirdag 1000-1600.

Tiden går med til:

  • Motta/hente og registrere gjenstander. Registreringen blir gjort i Nordlandsmuseet sin database Primus.
  • Vedlikehold av eksisterende master, antenner og bygningsmasse.
  • Sosialt samvær med mat og kaffe.
  • Reparasjon av utstyr.
  • Omvisning av besøkende.
  • Holde kontakt med andre radiomiljøer og kommunens kulturetat.
  • Vedlikehold av beredskapstasjonene.
Besøk.
Alltid hyggelig når noen stikker innom på en prat og en kaffekopp.
Åsmund og Arne Kjell har nettopp fått på plass Saturn-antenne på taket av beredskaps-kontainer fra Bodø Radio
Militær "Last talk" kommunkasjonskontainer
Antennemontasje
Vedlikehold må til. Her er det Arne som maler telefonboksene.

Samarbeidspartnere

Nordland fylkesmuseum har gitt oss mulighet til å registrere våre gjenstander i museets datasystem ”Primus”. Dette er til stor hjelp i vår hverdag.


Bodø kommune v/Kulturkontoret har vært en viktig samarbeidspartner fra starten. Bodø kommune står som eier av bygningene og  har bistått med støtte til diverse dugnadsaktiviteter.

Telepensjonistene Bodø/Salten

Bodø radio og kringkastingsmuseum Løp organiseres som avdeling under lokalforeningen ”Telepensjonistene Bodø/Salten” (Org.nr 997414241).